Skräddarsydda lösningar
med höga krav på kvalitet och säkerhet

Profilsystem i stål är särskilt lämpliga för användning i offentlig miljö, exempelvis i industrifastigheter, kommersiella byggnader, skolor och sjukhus, sport- och fritidscentra, på flygplatser, järnvägsstationer, banker och ambassader.

 

Våra dörrlösningar finns i många olika utföranden, med möjlighet att uppfylla högt ställda krav på bl.a. brand-, skott- och inbrottsskydd samt köld- och ljudisolering. Vi skräddarsyr även typgodkända lösningar för exempelvis brand och inbrottsskydd i kombination.

Innerdörrar

Stål har som material många fördelar och står för design, estetik, hållbarhet och säkerhet.

Smala profildimensioner öppnar för mer ljusinsläpp och utrymme för kreativitet och eleganta lösningar.

Isolerade dörrar

Våra termiskt isolerade dörrsystem nyttjar stålets många fördelar. Stål är robust och motståndskraftigt mot mekaniska skador. Materialet erbjuder unika möjligheter när det gäller strukturell dimensionering och ljudisolering samt brandbeständiga, inbrottsbeständiga och skottsäkra konstruktioner.

Brandklassade dörrar

Stål är det perfekta materialet för branddörrar och glasering, då materialet varken är brandfarligt eller förlorar sin inneboende stabilitet vid brand. Vi tillverkar dörrar i alla brandklasser.

 

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog