Miljöpolicy

Miljöfrågorna införlivas i alla delar av vår verksamhet. Vi eftersträvar alltid så låg miljöpåverkan som möjligt och arbetar ständigt med förbättringar för att hushålla med resurser och energi och förhindra förorening. 

Genom investeringar i fabriken klarar vi alla steg i produktionsledet själva och därmed har vi möjlighet att betydligt minska transporterna. De produkter som vi tillverkar är möjliga att återvinna till minst 95 procent. 

Vi skapar förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda och myndigheter genom att uppfylla de lagar och krav som ställs. Lika höga krav som vi har på oss själva ska vi uppmuntra de leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi anlitar i vår verksamhet att följa. 

Vi ska även motivera och utbilda vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. 

Kvalitetspolicy

Vi ska arbeta för att etablera hög standard beträffande kvalitets- och leveranssäkerhet. Vi ska uppfylla de krav, behov och förväntningar som våra kunder ställer och alltid leverera den för kunden optimala lösningen. 

SPINAB arbetar kontinuerligt med förbättringar genom att:

– ständigt optimera produktionen genom utveckling och effektivisering av våra produktionsmetoder
– funktionstesta alla produkter innan leverans
– ligga i framkant vad gäller ny innovation och teknik
– våra produkter CE-märks enligt gällande standard

Kompetent och motiverad personal är vår största tillgång. Samtliga medarbetar ska ges möjlighet att utvecklas och vara delaktiga i vidareutvecklingen av företaget. 

SPINAB är sedan 2015 certifierade enligt kvalitets- och miljösystemen ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 3834-2:2005 samt EN 1090-1:2009.

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog