På kort tid har vi närmast fördubblat vår omsättning. En förklaring är en medveten satsning på ett smartare produktionsflöde.

SPINAB får allt fler och allt större uppdrag. Lokalytan utökas successivt och idag förfogar vi över cirka 4000 kvadratmeter, med en toppmodern maskinpark. Samtidigt som trycket i produktionen ökar, har vi sett ett växande behov av att strukturera upp produktionsflödet. För ett och ett halvt år sedan gjorde vi därför ett rejält omtag för att styra upp våra rutiner. Målet var att rensa upp och effektivisera i stället för att ständigt släcka bränder.
– Vi hade vuxit så snabbt på kort tid och produktionen hade inte riktigt hängt med. Det fanns ingen riktig tanke bakom var arbetsstationer var placerade i förhållande till varandra. Delar saknades, låg på fel plats och tillverkades i fel ordning och vi gjorde många onödiga förflyttningar. Det fanns med andra ord många utmaningar att lösa, säger Rickard Bergström som är ansvarig för produktion och planering.

Rikckar Bergström är produktions- och planeringsansvarig.

Rickard förklarar att en del i arbetet har varit att jobba utifrån de så kallade ”Sju slöserierna, som har sitt ursprung i Lean Production*.
– Det handlar i korta drag om att bekämpa och eliminera onödiga moment. Till exempel att hålla koll så att vi inte överproducerar och att vi tillverkar saker i rätt ordning.

Tydliga rutiner är viktiga. Varje morgon samlas all personal för ett kort möte i 5-10 minuter, för att tillsammans se över nuläget och vad som ska prioriteras under dagen. Hade vi avvikelser igår? Hur fungerade leveranserna? Var det något som hindrade oss? Är någon frånvarande idag?
– På så sätt ser vi enkelt var vi behöver sätta in och flytta resurser. Det ska vara enkelt att hoppa in som ny eller om någon är borta, vilket gör oss mindre sårbara.

De nya rutinerna infördes kring årsskiftet 2019-2020. Arbetsstationer har flyttats till nya positioner och rutiner har styrts upp. De onödiga förflyttningarna har på så sätt minskat avsevärt och alla saker har sin plats. De relativt enkla förändringarna har gjort stor skillnad. Ledtiden har på kort tid minskat till hälften och omsättningen har nästan fördubblats – med i stort sett samma personalstyrka.
– Med rätt medel kan man göra så mycket. Allt handlar om att ha koll på avvikelser, att lyfta dem och vända till utveckling och förbättring. Det känns faktiskt lugnare nu än tidigare, trots att vi tillverkar betydligt mer, säger Rickard som känner att de börjar ha bra koll på läget.

Mycket har blivit så mycket bättre, samtidigt som det finns mer att göra. Rickard menar att förändringsarbetet tar tid och måste vara ständigt pågående
– Svårigheten är att begränsa sig och ta saker stegvis – att få en sak att fungera bra innan man börjar med nästa. Men ju bättre vi blir på att hantera avvikelser och förändringar, desto bättre står vi rustade att möta framtiden.

De sju slöserierna i produktion enligt Lean Software Development

  • Överproduktion – att tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Den värsta av slöserierna, eftersom den påverkar flera andra
  • Väntan – att vänta på att någonting ska hända
  • Lager – att bygga lager som kostar pengar och tar onödig plats
  • Rörelse – onödiga rörelser och förflyttningar när medarbetarna utför sina jobb
  • Omarbete – reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kunden
  • Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver
  • Transporter – onödiga transporter, både internt och externt
  • Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – har i ett senare skede lagts till som det åttonde slöseriet