Hur kan utmaningar vändas till möjligheter? Vad kan vi göra för att ta vår verksamhet till nästa nivå och samtidigt förbättra vår arbetsmiljö? Just nu är hela vår personal involverad i ett spännande projekt som ska leda oss i rätt riktning.

Projektet Hållbar industri i norr– Vägen framåt, drivs av IUC Norr i syfte att skapa ett hållbart industriellt ekosystem och förutsättningar för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag.

Genom projektet har vi tagit chansen att se över våra processer och hur vi arbetar. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Hur kan vi skapa ett ännu mer effektivt och hållbart arbetssätt genom att göra samtliga medarbetare delaktiga? Vi har haft möjighet att jobba strukturerat med dessa frågor utifrån målet att

* öka den interna effektiviteten genom att arbeta smartare, inte mer
* minska störningarna både administrativt och operativt
* öka produktionen med minskade kostnader

 

Projektledaren Håkan Siikavaara har vid ett antal tillfällen träffat samtliga av våra medarbetare i kortare arbetsmöten på plats. Han har lyssnat in vilka utmaningar som finns i produktionen och öppnat för diskussioner om möjliga lösningar. På samma sätt har han jobbat med administrationspersonalen kring planering, beredning och ledning. Det slutliga resultatet ska vid projektets slut mynna ut i en ny färdplan, med en formulerad strategi och hållbarhetsmatris.

– Svaren på problemen finns i själva organisationen men är inte alltid efterfrågade, säger Håkan Siikavaara som upplever att samarbetet med oss har fungerat mycket bra och varit framgångsrikt.

– Alla företag har sina utmaningar och saker att förbättra. Spinab är ett välskött företag med helt rätt inställning, de har förstått hur mycket man vinner på att jobba på detta sätt.

Själva är vi riktigt nöjda med vad som kommit ur projektet. Genom att inkludera hela personalen och ventilera utmaningar tillsammans har vi fått ovärderliga insikter om nödvändiga förändringar som vi nu strävar efter att implementera där det behövs. Vi har fått en tydligare bild och en gemensam förståelse för vad vi behöver göra härnäst och värdefulla kunskaper att dra nytta av, på vägen framåt.

 

Hållbar industri i norr är ett projekt från IUC Norr.  
Projektet har pågått sedan juni 2023 och avslutas den 31 oktober.

Finansiärer:


Samverkansparter: