Stålpartier i norr tillverkar alla dörr- och väggpartier till den första etappen i det gigantiska projektet Västlänken i Göteborg. Ett riktigt prestigefyllt uppdrag och vår i särklass största affär någonsin. Nu är produktionen i full gång.

Västlänken är ett av norra Europas största och mest komplicerade infrastrukturprojekt. En åtta kilometer lång järnväg för genomgående pendel- och järnvägstrafik byggs under centrala Göteborg. Av sträckan kommer sex kilometer att löpa genom tunnel. Dessutom byggs tre nya stationer vid Göteborgs Central, Hagakyrkan och Korsvägen.

Foto: Wiki commons

Som underleverantör till NCC levererar SPINAB och Keep the company alla glasfasader och dörrar under jord till rulltrappor och perronger till den första etappen, Station Centralen.

NCC sökte länge en fungerande och säker lösning för glas- och dörrpartier till projektet. Efter avancerade beräkningar visade det sig att vår patenterade säkerhetslösning Keep safe system är den enda som kan matcha specifikationens mycket högt ställda krav på säkerhet. Med vår lösning är det möjligt att tillverka smäckrare partier, vilket både förbättrar det visuella intrycket och sparar pengar i form av mindre materialåtgång. Systemet är dessutom konstruerat så att själva installationen ska fungera snabbt och smidigt, för minimal påverkan och störningar för arbetsplatsen och de resenärer som rör sig i området under byggtiden.

Vi är såklart oerhört stolta och glada för förtroendet. Det är fantastiskt roligt att få leverera norrländsk kvalitet till ett så stort och komplext projekt, ännu ett kvitto på att Keep safe system är en världsunik produkt. Det känns också extra bra att alla våra egna underleverantörer uteslutande är lokalproducerande företag.

Produktionen är i full gång. Spinab kommer att tillverka en stor mängd partier för montage som påbörjas i augusti i år. Vårt uppdrag kommer att pågå under 2024 och 2025.
Den officiella byggstarten för Västlänken ägde rum 2018 och arbetet fortskrider just nu i alla etapper. Station Centralen beräknas stå klar 2026 och hela Västlänken planeras öppna för trafik 2030. Västlänken ingår i Västsvenska paketet, en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas.
På sikt förväntas Västlänken underlätta resandet i Göteborg och hela Västsverige genom snabbare och enklare tågresor med färre byten. Den slutliga kostnaden uppskattas av Trafikverket till ca 26 miljarder kronor. (Illustration: Wiki commoms)