Kompetensutveckling är en viktig framgångsfaktor för SPINAB. I veckan har några av våra medarbetare varit på utbildning hos Schüco-Jansen på deras utbildningsanläggning i Essen i Tyskland. Syftet var att lära sig mer om avancerade svets- och sliptekniker.

Anders Grubbström, Kent Grubbström och Kent Alapää, som till vardags arbetar som svetsare och montörer i vår verkstad, har alla lång och gedigen yrkeserfarenhet. Utbildningen i Tyskland var en möjlighet att inspireras och finslipa deras färdigheter.

På plats i Tyskland presenterade Schücos utbildare detaljerade tekniker och arbetsmetoder för att effektivt och professionellt hantera Schüco -Jansens profiler, ett hantverksmässigt arbete som kräver stor noggrannhet och precision. Utbildningen hade ett riktigt bra upplägg och var mycket givande.

– Tack vare den här typen av satsningar kommer vi att kunna höja kvaliteten på våra produkter ytterligare. Det kommer att vara mycket värdefullt för vår produktion på sikt, förklarar Tomas Persson, delägare och produktionschef, som också följde med på resan.

Schüco erbjuder ett omfattande utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att viktig kunskap och traditionella hantverksfärdigheter bevaras och vidareutvecklas.

– Vi är mycket tacksamma för det stöd som Schüco tillhandahåller. Att kunna erbjuda våra medarbetare kompetensutveckling och vidareutbildning betyder mycket, för både individens och företagets utveckling. För SPINAB är det en väl värd investering i både tid och resurser, som kommer att gynna vår verksamhet på sikt, säger Tomas Persson.


Kent Alapää (i mitten), samt Kent Grubbström till höger om honom och Anders Grubbström längst till höger, tillsammans med personal från Schüco-Jansens utbildningsanläggning i Essen.